rezco یکشنبه 30 فروردین 1388 08:02 ق.ظ نظرات ()

 

 

پند پذیری نادر

 

روزی نادر شاه به طور ناشناس به یکی از چادرهای عشایر رفت موقع نهار با عجله قاشق آش را به دهان برد و دهانش سوخت . زن عشایر گفت : تو مثل نادر عمل می کنی نادر گفت : مگر نادر چه کاری انجام داده است زن عشایرگفت: نادر به قلب دشمن می زند و شکست می خورد چون از همه جهات به دشمن حمله نمی کند اگر تو هم به جای این که از وسط ظرف قاشق آش را به دهان ببری، از اطراف ظرف قاشق را بر می داشتی دهانت نمی سوخت . می گویند نادر بعد از این موضوع این روش را در جنگ ها به کار می برد و پیروز می شد.