rezco سه شنبه 11 خرداد 1395 02:49 ب.ظ نظرات ()
 • جسارت شرط اول خلاقیت است.
 • هدف از طراحی به حداقل رساندن خطاست.
 • انسان به واسطه انسان بودنش نیاز به خلق دارد.
 • خشنودی مخاطب (مصرف كننده، سفارش دهنده، كاربر) هدف نهایی طراحی نیست اما بدون تامین رضایت او طراحی ارزشی ندارد.
 • انسان ها از حرف نو لذت می برند.
 • طراحی باید به سرعت و در عین حال در آرامش كامل انجام گیرد.
 • هر چیزی كه ترسیم می شود لزومن طراحی نیست.
 • در عین حال كه لازم است طراحی آزادانه اتفاق افتد، باید دغدغه اجرا داشته باشد.
 • طراحی معادل طول فرآیندی است كه در جهت خلق (از آشنایی با كارفرما تا اتمام اجرا) صورت می گیرد.
 • نوآوری در شیوه ی اجرای طرح باید قسمت بزرگی از وقت طراح را به خود اختصاص دهد.
 • طراحی فرصتی برای شخم زدن مغز است.
 • طرح باید بر اساس امكانات موجود باشد.
 • طرح اگر توجیه اقتصادی (كوتاه مدت و بلند مدت باهم ) نداشته باشد روی كاغذ باقی می ماند.
 • پرونده طراحی همیشه باز است اما در یك زمان باید طرح را تکمیل و تحویل داد.
 • هر چه مقیاس كار طراحی بزرگ تر یا عمق و اهمیت آن بیشتر شود، حساسیت بخش مطالعات آن بیشتر می شود.
 • طراح باید امكان دسترسی به تنهایی و سكوت را تا هر میزان كه بخواهد داشته باشد.
 • طراح باید طرح را مدام به معرض نمایش و داوری دیگران بگذارد اما فقط به ایده خود عمل كند.
 • مشورت و نظارت دو گروه بر طرح الزامی است: نمایندگان كاربر، و متخصصین مرتبط با موضوع.