rezco شنبه 20 خرداد 1385 01:06 ب.ظ نظرات ()

 

 اکنکار هدیه ی عشق خداوند

تا به حال از خود پرسیده ای چرا زندگی مردم این همه با هم فرق دارد ؟ چرا عده ای غنی و عده ای فقیرند ؟! پرسیده ای چرا میلیون ها نفر با معلولیت به دنیا می آیند ؟و چرا … شاید تو نیز مثل دیگران آن را تقدیر خدا می نامی و یا شاید بی عدالتی روزگار ! اما بدان شرایط زندگی ات چیزی ست كه خود در زندگی های گذشته رقم زده ای و حتی سر سوزنی در آن قصور نشده است ! چرا كه تو خالق جهان خویشتنی !

هنگامیكه جسم خاكی ات می میرد ، روح در سایر عوالم به زندگی خود ادامه می دهد . مدت زمان زیستن در این جهان ها به رسالت روح ، اعمال و درجة شكوفائی ات بستگی دارد . سپس نوع و شرایط زندگی بعدی با توجه به آگاهی ات تعیین می شود و تو رهسپار زمین یا مكان دیگری برای ادامة آموزش می گردی .تو بارها و بارها زندگی كرده ای تا راز بقا ، عشق ورزی و راه بازگشت به منزلگاه الهی را بیابی . و مادامی كه آموزش روحی ات تكمیل نشود باز هم باید متولد شوی .

تو كالبدی انسانی را در لحظة حال اشغال نموده ای . از كالبدی به كالبد دیگر می روی تا روزیكه خدا را با تمام واقعیتش تجربه كنی . اما اگر آگاهی روح از طریق تمرینات معنوی تحت تربیت قرار گیرد می توانی در همین زندگی تصفیه شده و به سوی پروردگار بازگردی . پس در هر راه معنوی كه هستی با قلبی آكنده از مهرخدا را آرزو كن !به همه كس عشق بورز! و بدان هر چه كنی به خودت باز خواهد گشت !!!. اما همیشه بدان كسی آن دورتر ها منتظر بازگشت توست ! تو كه باید همكاری برای پروردگارت باشی ! آری این است قانون الهی !!!

اینک با من بگو تو روح هستی ؟ یا روح داری ؟!!!