rezco چهارشنبه 22 شهریور 1385 06:09 ق.ظ نظرات ()

 

 

 

 

پانتومیم      در موقع حرف زدن پانتومیم بازی نکنید و منظورتان را با سر و دست و بدن حالی نکنید . متانت شما آرامش شما است که به دیگران سرایت می کند .

 

عبور از عرض خیابان      در عبور از عرض خیابان ، آقایان یا جوان ترها و حتا آقایان سالمند باید خانم ها و افراد مسن تر را در جهتی همراهی کنند که اتومبیل نمی گذرد . به این ترتیب می شود از آنها مراقبت کرد .

 

ورود ، خروج      وقتی برای ورود به محلی در را باز می کنید که از آن شخص دیگری هم زمان          می خواهد خارج شود ، درست این است که اول به او راه بدهید تا خارج شود . حتا اگر از شما جوان تر باشد . آن ها که خارج می شوند مقدم بر کسانی هستند که داخل می شوند .

 

در مکان های شلوغ     در مکان های شلوغ و عمومی ، صف را مراعات کنید ، هل ندهید ، تنه نزنید ، با زور و فشار خودتان را در ردیف جلوتر جا ندهید . امتیاز بزرگ ادب در این است که شما را از فکر کردن به ادب باز می دارد !

 

سلیقه    سلیقه و ابتکار یعنی وضعیت عادی را به طرز غیر عادی نمایش دهیم !

سلیقه از جمله صفاتی است که بسیار غیرمنصفانه قسمت شده است . اگر گفته شده که شما با سلیقه هستید ، در خانه دوستان تان در مورد نظم و قرارگیری مبل و تابلو و سایر اثاثیه خانه شان اظهارنظر نکنید . مگر اینکه از شما برای این کار درخواست شده باشد . بگذارید آن ها هم خیال کنند با سلیقه هستند . اگر بنا باشد همه یک طور فکر و عمل کنند ، مثل آن است که هیچ کس فکر و عمل نکرده است .

 

در پارکینگ    جلوی در گاراژ ، پارکینگ و راه عبور اتومبیل های دیگران توقف نکنید حتا اگر برای چند دقیقه باشد . البته جالب ترین خصیصه ی شهر ما این است که در همه جایش اتومبیل وجود دارد و در هیچ کجای آن پارکینگی نمی توان یافت !