rezco یکشنبه 15 آبان 1384 01:11 ب.ظ نظرات ()

 

قواعد بازی زندگی

 

زندگی مجموعه ای از قوانین است كه آگاهی از این قوانین و هنر بكار بردن آنها بسیار مهم است . قانون زندگی قانون باور و عقیده است و آگاهی از این قوانین این قدرت را به انسان می دهد كه خطاهای خود را جبران كند . رعایت این قوانین در بازی زندگی ثمر بخش خواهد بود .

 

1-قانون كار ما (بازگشت ).

آدمی آنچه را بكارد همان را درو خواهد كرد . عشق ، عشق می آفریند ؛ نفرت ، نفرت ؛ دروغ ، دروغ و انتقاد ،انتقاد می آفریند.زندگی بازی بزرگ داد و ستد است .هر كاری انجام دهیم به خودمان بر می گردد.داوری نكنید تا بر شما داوری نشود ،حكم نكنید تا بر شما حكم نشود .

2-قانون خشم و نفرت .

كسانی كه به هنگام خشم و یا نفرت سخن می گویند بزرگترین خطا را مرتكب می شوند زیرا كلامشان عواقبی ناخوشایند به دنبال دارد .خشم توازن و تعادل را بر هم می زند و چنان واكنشی زیان آور است كه آن را از گناهان كبیره خوانده اند .خشم خون را مسموم می كند و ریشه امراض است و منجر به تصمیم گیریهای نا درست و شكست می شود و راه موفقیت را مسدود می نماید . و جایی كه خشم و نفرت وجود داشته باشد از شادمانی خبری نیست .

3-قانون امید و انتظار .

فقط چشم امیدتان به خدا باشد .منتظر موفقیت و شادمانی فراوانی باشید . با چیزهایی كه آرزومند و یا نیاز مند تصاحب آن هستید ارز در دوستی در آیید . بد اقبالی به این دلیل پیش می آید كه خودتان انتظارش را داشته اید .هیچ چیز آنقدر عجیب نیست كه دیر نپاید . ایمان یعنی  امید و انتظار خیر و خوشی غیر مترقبه داشتن .صبورانه در انتظار خداوند می مانیم و به او توكل می كنیم . در زندگی تمام مردان و زنان موفق شهامت و امید و طاقت رامشاهده می كنیم . امید به پیش مینگرد ،حال آنكه ایمان یقین دارد كه پیشاپیش ستانده است و هماهنگ با آن عمل می كند . زمان آینده را با این امید كه شادمانیهای بی پایان در آستین دارد باید متبرك كرد . نا شكیبایی نیروی جازبه را از بین می برد و قدرت آدمی را می رباید .

 

4-قانون محبت .

قانون خدا قانون محبت و نیكخواهی است  و هر انسان آگاه از قانون معنویت می داند كه باید این هنر را بازیابد . وقتی با خودمان مهربانیم می توانیم نسبت به دیگران مهر بورزیم و محبت به دشمنان برای سلامت معنویت نیكوست . خیر خواهی و طلب بركت برای یكایك انسانها  به خود آدمی بر می گردد. خود خواهی راهها را مسدود میكند و خیر خوشی را دور می سازد ، حال آنكه هر اندیشه مهر آمیزی نطفه موفقیت را در خود می پروراند .اگر بگوییم بیماری و بدبختی زاییده تخلف از قانون محبت است به خطا نرفته اییم .به همسایه خود چون نفس خویش مهر بورزید . به دشمنان خود محبت كنید  و برای لعن كنندگان خود بركت بطلبید و به آنانی كه از شما نفرت دارند احسان كنید و هر كه را به شما نا سزامی گوید و جفا می رساند دعای خیر كنید .

 

5-قانون عشق .

عشق یعنی ظهور خدا ،عشق پدیداری است كیهانی كه دنیای شگفتی ها را بر آدمی می گشاید . هر گاه عشقی از دل بر خیزد  كه عشقی راستین باشد ، عشقی راستین به تو باز خواهد گشت  و حسد بزرگترین دشمن عشق است . عشق نیرومند ترین قدرت مغناطیسی وجود در عالم عاری از هر گونه طلب و انتظار است . عشق راستین از خویشتن فارغ است . عشق در حد كمال ببخش  ، تا عشقی در كمال بستانی .

 

برگرفته از كتاب بازی زندگی  و راه این بازی                                            

نوشته  : فلورانس اسكاول شین