rezco چهارشنبه 22 آذر 1385 08:12 ق.ظ نظرات ()

 

 

 

 

اشتباه در شوخی     اگر همه به شوخی با مزه یا بی مزه ی یكی از میهمانان گوش می دهند، ادب حكم میكند حرف او را قطع نكنیم و اشتباهش را در بیان شوخی به رخش نكشیم. هر كسی ممكن است اشتباه كند. تنها كسی مرتكب اشتباه نمی شود كه هیچ عملی انجام نمی دهد.

 

لحظه ی خداحافظی     چرام دَم در ؟ لحظه ی خداحافظی تازه به یادتان آمده كه باید مسایلی را مطرح كنید و صاحب خانه را سر پا دَم در نگاه دارید؟

 

میزبان خسته     معلوم می شود انسان برای كار آفریده نشده است و گرنه خسته نمی شد!

اگر میزبان خسته ای هستید، دَم به دَم به ساعت نگاه نكنید. به طور قطع دوست ندارید میهمانان تان مجلس را كه این قدر برای برپایی اش زحمت كشیده اید زود ترك كنند.

دوست واقعی كسی است كه با وجود این كه می بایست در جای دیگر باشد، باشماست.

 

اجازه     در خانه ی دیگران در چند مورد باید اجازه گرفت. تلفن زدن، سیگار كشیدن و حتا استفاده از دستشویی. البته جواب میزبان باید با رعایت خواهش می كنم همراه باشد.

 

می گویند افراد بشر سه گروه هستند : اول آنها كه ادب را یاد نگرفته اند. دوم گروهی كه می دانند ادب چیست ولی آن را به كار نمی گیرند و سوم آن دسته كه نمی دانند چه موقع از ادب شان استفاده كنند ولی همیشه آن را به كار می گیرند.

 

كفش ها      كفش های تان را همیشه قبل از ورود به خانه جلوی در پاك كنید. حتا اگر آن ها را در اتاق از پا بیرون می آورید. به هر خانه ای باید با دل پاك و كفش پاك وارد شد.

 

مخارج     در زندگی باید یا راه پول پیدا كردن انتخاب كرد یا راه خرج كردن را. چون متأسفانه وقت كافی برای انجام هر دو كار وجود ندارد!

با میهمانان تان از مخارج و گرانی زندگی صحبت نكنید. بگذارید غذایی كه در خانه ی شما می خورند با آرامش از گلوی شان پایین رود.

 

من،من،من     تنها سخنگوی مجلس نباشید، حتا اگر بسیار خوش سروزبان هستید.

لاف زدن و دروغ گو نباشید، حتا اگر بسیار استاد هستید. از مشكلات آدم دروغ گو و غیر دروغ گو آن است كه آدم  دروغ گو به طرز عجیبی شبیه آدمی است كه دروغ نمی گوید!

 

نام مدعوین     با یاری گرفتن از حافظه تان ، نام افرادی را كه در میهمانی به شما معرفی می شوند یاد گرفته و به خاطر بسپارید و گاه ایشان را با نام خودشان مخاطب قرار دهید!

 

معرفی     در موقع معرفی همیشه كوچك تر به بزرگ تر، مرد به زن، رتبه ی پایین تر به رتبه ی بالاتر معرفی   می شود.

 

وقت شناسی     سه چیز بسیار سخت است: فولاد، الماس و وقت شناسی .

میزبان، پزشك و سایر افرادی را كه با آن ها وعده ی ملاقات گذاشته اید، در انتظار نگذارید.

 

پالتو و مانتو      چه خانم و چه آقا باشید، قبل از نشستن پالتو یا مانتوی خود را كنار نزنید كه مبادا چروك یا كثیف شود. اگر از خراب شده آن نگرانید، می توانید پوشش ارزان قیمت تری تهیه كنید.

 

انتقاد     در میان جمع از لباس خانمی كه در گوشه ای نشسته امتقاد نكنید و یا آقایی را كه در گوشه دیگر استاده مسخره نكنید. چه بسا این افراد نسبتی با كسان طرف صحبت شما داشته باشند. در این صورت این شمایید كه شرمنده شده و مورد تمسخر قرار خواهید گرفت. راست گفته اند كه زندگی خود بهترین معلم است!

 

نان     نان سر سفره باید از طرف رو، در ظرف مخصوص نان قرار گیرد تا نمای بهتر و اشتها انگیزتری پیدا كند.

هر نوع نان را اگر از قبل با قیچی یا كارد به قطعات منظم ببرید، سفره غذای تان زیباتر جلوه خواهد كرد.

 

معرفی     وقتی برای اولین بار شوهر خود را به دوستان تان معرفی می كنید كافی است بگویید: شوهرم. در مورد دخترتان كه ازدواج كرده نیز بگویید: دخترم خانم... بعد نام فامیل شوهرش را بگویید.

 

هنر وقت شناسی     ترك مجلس میهمانی در موقع مناسب، خود یك هنر است. این كه بدانیم در میهمانی ها چه موقع برای خداحافظی بلند شویم كه نه زود باشد كه میهمانی به هم بخورد و نه دیر كه صاحب خانه خسته شود، بسیار مهم است.

 

سر میز شام     در سر میز شام به طور ایستاده، آن قدر در اطراف میز به دنبال نوع دیگر غذا نگردید. بهتر است با همان غذایی كهدر دسترس تان است بسازید تا مودب تر و چشم و دل سیر تر به نظر آیید. بعضی اوقات     آدم هایی كه دوست شان نداریم با كارهای شان باعث سرافكندگی ما می شوند!

 

سینی     فقط آقا ی خانم میزبان می توانند چای و بشقاب و ... را بدون سینی برای میهمان شان ببرند.دیگران خصوصاً كوچك ترها و یا پیش خدمت ها موظف هستند كه از سینی استفاده كنند.

 

پرحرفی    می گویند دختر بچه ها یك ماه زودتر از پسر بچه ها زبان باز می كنند ولی تا آخر عمر این جلو بودن را با وسعت زیادی حفظ می نمایند!

در میهمانی ها و گرد هم آیی ها و به طور كلی در همه ی زمان ها در حرف زدن زیاده روی نكنید. حتا اگر میزبان هستید.

 

جواب مثبت یا منفی     بله متشكرم، خیر متشكرم. این گونه جواب مثبت یا منفی تان را بدهید. یك لبخند نا محسوس هم چاشنی جواب تان كنید.

با یك جواب مثبت همراه با لبخند می توانی هر كاری را انجام دهی.

پیش غذا     پیش غذا یا اردور معمولاً با نان و كره و پنیر و همراه می شود. اگر در بین پیش غذای تان ماهی تن نیز گذاشته اید، از درست كردن نوع دیگر ماهی برای غذای اصلی خود داری كنید.

 

با دیگران بر سر سفره      بلند شدن در وسط غذا، زمانی كه با دیگران سر سفره نشسته اید، دور از ادب تلقی می شود. هر كاری كه باید انجام گیرد قبل از نشستن بر سر سفره انجام دهید. دیر حاضر شدن بر سر سفره نیز در آداب معاشرت به دور از ادب است.

 

آداب معرفی     با به كارگیری ادب ، دوستان بیشتری پیدا می كنیم و با بی ادبی بر دشمنان مان می افزاییم.

در زمان معرفی، خانم ها باید جلوی پای خانم ها بلند شوند ولی درمقابل آقایان كافی است كه با احترام سر را كمی خم كنند. مگر این كه آقا، یك شخصیت بسیار برجسته یا یك پیر مرد باشد. اما آقایان در هر سن و منصب و شخصیتی كه باشند باید جلوی پای خانم ها بلند شده، ادای احترام كنند.