rezco یکشنبه 3 دی 1385 09:12 ق.ظ نظرات ()

 

 

 

آداب تلفن

 

كسی كه حرف می زند می كارد و كسی كه می شنود درو می كند!

 

تلفن به چه منظور است؟     به یاد داشته باشیم تلفن برای اطلاع رسانی است نه مكالمه ی طولانی. مگر این كه مخاطب تمایل به ادامه ی گفت و گو داشته باشد.

 

اعتراض    تلفن می زنید؟ اولین جمله ی شما با اعتراض شروع می شود؟ اول فكر كنید آیا علت آن نارضایتی در خودتان نیست؟ دلیل نارضایتی بسیاری از افراد این است كه از خودشان بیش از حد راضی هستند!

 

بازگویی     تعریف دعوای روز پیش از پشت تلفن اشكالی ندارد ولی فریاد زدن در موقع تجسم و تعریف دعوا، گوش شنونده آن طرف سیم را ممكن است كر كند.

 

صدای بلند    درست است كه شخص آن طرف سیم تلفن از شما دور است، اما بدون تردید گوشی را به گوشش چسبانده است. ضرورتی ندارد شما از این سوی تلفن با صدای بلند و فریاد گونه حرف بزنید.

 

هنر استفاده از تلفن      آیا هنر گفت و گو از طریق تلفن را می دانید؟ آیا به طور كامل به وظایف تان در موقع حرف زدن با تلفن آشنا هستید؟ آیا جزو آن دسته ای هستید كه موقع حرف زدن فریاد می كشند یا طلب كار می شوند؟

پس از گرفتن شماره و بر قرار شدن ارتباط ، باید اول نام محل یا فرد مورد نظرتان را بپرسید نه آن گونه كه ابتدا به ساكن سوال كنید: شما؟ آن جا كجاست؟ و ... به خصوص اگر از تلفن عمومی یا تلفن متعلق به دیگری استفاده می كنید ، مكالمه تان را كوتاه كنید و هرگز تلفن همسایه خود را تلفن خود ندانید.

 

در مورد خانم ها     می گویند تنها موقعی كه زن با دقت به حرف های شوهرش گوش می دهد ، وقتی است كه مرد در خواب حرف می زند. ولی معمولاً تمام خانم ها به گفت و گوهای شوهرشان اهمیت نمی دهند مگر زمانی كه تلفنی با او صحبت می كنند!

 

گوش نكنید    به مكالمات تلفنی دیگران گوش نكنید و بعد از پایان مكالمه نپرسید مگر چه اتفاقی افتاده است؟ بلكه سعی كنید هنگامی كه دیگری با تلفن حرف می زند خود را سرگرم كرده یا به بهانه ای از آن اتاق خارج شوید. بدون تردید اگر موضوعی باشد كه همه باید از آن آگاه شوند، به شما گفته خواهد شد.

 

تلفن همراه     خاموش نكردن تلفن همراه در مكان های عمومی مثل سینما، تئاتر، كنسرت و سر میز شامی كه دعوت دارید یا دعوت كرده اید، بی توجهی و حتا بی ادبی تلقی می شود. صدای زنگ آن و صدای صحبت شما حواس دیگران را پرت می كند و از تمركزشان می كاهد.

 

ملایمت     همان طور كه سعی می كنید با همه با ملایمت سخن بگویید، در پشت تلفن هم این نرمش را به كار برید. می گویند: « زبان استخوان ندارد، هر طور بخواهید در دهان می گردد.»