rezco سه شنبه 7 فروردین 1386 12:03 ب.ظ نظرات ()

شاید تصاویر زیر و یا عکسهایی شبیه آنرا قبلا زیاد دیده اید. تصاویری که مربوط به خطای دید می شوند. اما شاید کاربرد آنها را ندانید...

تصاویر زیر برای امتحان مقدار استرسی که یک فرد دارد و یا فشاری که می تواند تحمل کند، استفاده می شود. هر چه این تصاویر از نگاه شما آرامتر بچرخند، شما تحمل بیشتری دارید و آرامتر هستید!       

بعضی جنایتکارانی که با این تصاویر امتحان شده اند، این تصاویر را به صورت دیوانه واری در حال چرخش می دیدند، اما کودکان و افراد آرام آنها را کاملا ثابت می دیدند. شاید اگر خود شما هم این تصاویر را در مواقع مختلف ببینید سرعتهای مختلفی را تجربه کنید...

البته میدانید که هیچ کدام از این تصاویر در حال چرخش نیستند. آنها کاملا ثابتند!