rezco چهارشنبه 25 اردیبهشت 1387 06:05 ق.ظ نظرات ()

 

 

 

فصل یازدهم – آداب نامه نگاری

 

تنبلی عبارت است از احساس خستگی قبل از آنكه شروع به نامه نویسی كرده باشید.

 

روی پاكت     روی پاكت نامه از نوشتن كلمه ی عزیزم، مهربانم، نازنینم و امثال این ها باید خود داری كرد. حتا اگر گیرنده ی نامه واقعاً عزیز و مهربان و نازنین شما باشد.

 

امضا     در آخر نامه ، در كنار امضای تان ، نام و نام فامیل تان را واضح بنویسید. شاید برای خیلی ها تشخیص و خواندن امضای عجیب شما مشكل باشد.

 

شخصیت والای شما     فهمیدن زندگی آن قدر مهم نیست كه درست زندگی كردن اهمیت دارد.

نامه های دیگران را كه روی میز یا در گوشه و كنار افتاده نخوانید و هم چنین به مكالمات تلفنی افراد گوش ندهید.

 

پستچی     به پستچی پاداش بدهید. درست است كه او حقوق می گیرد ولی به هر حال خدمتی است كه برای شما انجام می دهد.

جزو گروهی نباشید كه دریافت خوبی ها برای شان آسان تر از دادن آن باشد.

 

حامل نامه     اگر نامه ای به شما می دهند تا به كسی برسانید، به دلیل اعتمادی كه به شما دارند باید در پاكت را باز بگذارند و شما نیز به دلیل ادبی كه دارید باید جلوی چشم صاحب خانه، در پاكت را بچسبایند.

 

تمبر     تمبر روی پاكت باید در گوشه ی راست در بالای پاكت چسبانده شود نه در پشت پاكت یا پایین آن.

 

روی پاكت      روی پاكت در كنار نام ، حتماً باید خانم یا دوشیزه و یا آقای .... نوشته شود.

برای پزشكان : آقای دكتر...

برای وكلا      : استاد...

برای نظامیان : جناب سرتیپ، جناب سرهنگ...

برای سُفرا    : عالی جناب

برای روحانیون: حضرت...